VietGAP - Tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam

VietGAP - Tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là tiêu chuẩn để đánh giá thực phẩm sạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm thuộc 3 nhóm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.Cùng Sunfood tìm hiểu những quy định cũng như các tiêu...Xem tiếp